น้องเบล ไปเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปลายปี 2019 จนเรียนจบ วีซ่าหมด แต่ว่า ทางนิวซีแลนด์ต่ออายุวีซ่าให้ฟรี อีก 6 เดือน ช่วง COVID-19 เลยทำให้มีเวลาพักพอสมควร ได้ทั้งฝึกภาษา เที่ยว และ ทำงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จนตอนนี้วีซ่าถึงกำหนดที่จะหมดอายุแล้ว เลยต้องลงเรียนเพื่อต่อวีซ่าออกไปอีกรอบ ใช้เวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ การต่อวีซ่าเพื่อลงเรียนต่อ ของนิวซีแลนด์ มีการตรวจเอกสารอย่างรวดเร็ว และ อนุมัติให้วีซ่าผ่านอย่างง่าย สำหรับค่าต่อวีซ่าอยู่ที่หลัก พันบาท เท่านั้น ทำให้ตอนนี้ น้องเบล มีวีซ่ายาวออกไปอีก และ กำลังลงเรียนภาษาเพิ่มเติมออกไป กับโรงเรียนใหม่ ที่ Auckland New Zealand.
______________________________________
www.facebook.com/CharisStudyAbroad
Tel: 088-251-5665 พี่เอ็ดดี้
Line ID: 0882515665
______________________________________
หรือจะแวะเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ที่ เชียงใหม่ ก็ได้เช่นเดียวกัน