วีซ่าท่องเที่ยวเราก็ทำนะครับ และ (ถูกมาก) ด้วย (รายละเอียดเอกสาร และราคาอยู่ในภาพ) เพียงแค่เราไม่ค่อยได้ประกาศเท่านั้นเอง ใครสนใจจะไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ปรึกษาได้ ช่วงนี้ท่องเที่ยวเหมือนจะง่ายด้วย ได้ยาวๆ 3 ปี ด้วย (แล้วแต่เขาจะให้)