น้องทิพย์ จากเชียงใหม่ เรียนจบ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจจีน จากราชภัฏเชียงใหม่ แล้วมีประสบการณ์การทำงานสักพักในตำแหน่งธุรการ บริษัทเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปจีนเช่นกัน ทำให้ตรงสาย แต่อยากไปเรียนต่อที่เมลเบิร์นออสเตรเลีย เพราะว่า อยากไปหาประสบการณ์ใหม่ อยากไปเรียนภาษาต่อยอดไปเรียนวิชาชีพ อยากเรียนด้วยทำงานด้วยที่นั่น Charis จัดให้ยื่นวีซ่าไป ไม่นาน ผลวีซ่าก็ผ่าน ไม่ได้มีการขอเอกสารใดๆ เพิ่ม หลักฐานการเงินไม่ได้ยื่น เลือกโรงเรียนเกรดดีหน่อย ตอนนี้น้องทิพย์อยู่ออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณน้องทิพย์มากๆเลยนะ
______________________________________
Charis Study Abroad บริการเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ
Line ID: @charisstudyabroad
Phone: 063-784-1074
______________________________________
หรือจะแวะเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ที่ เชียงใหม่ ก็ได้เช่นเดียวกัน
#วีซ่าท่องเที่ยว #เรียนต่างประเทศ #วีซ่าเรียนและทำงาน #ไปต่างประเทศ #TouristVisa #StudyAustralia #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อต่างประเทศ #CharisStudyAbroad #เรียนภาษาอังกฤษ #เรียนต่อนิวซีแลนด์ #เรียนวิชาชีพออสเตรเลีย #เรียนปริญญาออสเตรเลีย #เอเจนท์เรียนต่อ #รับทำวีซ่านักเรียน #เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ #วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ