ยินดีกับน้องมินต์ด้วย เพราะการต่อวีซ่า ในครั้งนี้ก็ได้อยู่ยาวไปเลย ใน Melbourne Australia น้องมินต์เป็นเหมือนกันกับอีกหลายๆ คนที่อยากยื่นวีซ่ามาเรียนภาษา ตั้งแต่ไทย แต่ด้วยประวัติต่างๆแล้ว มันยื่นไม่ได้จริงๆ ด้วยการศึกษาที่จบมานานแล้ว ไม่ได้ลงเรียนอะไรต่อในไทย ด้วยการทำงานที่อาจจะไม่เอื้อให้หาเหตุผลอยากมาเรียนภาษาได้ ก็เลยเปลี่ยนยื่นวีซ่ามาเที่ยวก่อนละกัน ขอวีซ่าท่องเที่ยว ด้วยการเตรียมเอกสารให้แน่นที่สุด ใช้เวลาเตรียมเอกสารเกือบปี สุดท้ายยื่นวีซ่าท่องเที่ยวผ่านได้ถึง 3 ปี น้องมินต์ก็เดินทางมาเที่ยว ที่เมลเบิร์นออสเตรเลีย เมื่ออยู่แล้วชอบ อยากเรียนภาษาอังกฤษต่อในออสเตรเลีย ก็เลย ยื่นวีซ่าภายในออสเตรเลีย เปลี่ยนจากท่องเที่ยวเป็นนักเรียน จนกระทั่งวีซ่านักเรียนลงเรียนภาษาผ่าน
จากนั้นก็เรียนภาษามาเรื่อยๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาเช่น มีช่วงโควิด โรงเรียนที่เรียนอยู่ก็ไปต่อไม่ได้ ปิดตัวลง ต้องหาที่ย้ายโรงเรียน จนผ่านช่วงนั้นมาได้ และ วีซ่าภาษาหมด ก็อยากต่อวีซ่าลงเรียนวิชาชีพ จนกระทั่ง ต้นปีที่ผ่านมาวีซ่าก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อย ของแสดงความยินดีกับมินต์ด้วย ได้อยู่ยาวๆ กันเลย