น้องบาส เป็นวิศวกรโรงงานอยู่ที่ ระยอง มีความต้องการที่จะไปเรียนภาษาที่เมลเบิร์นเป็นระยะเวลา 1 ปี คุยกันมาตั้งแต่ ปลายปีที่แล้ว พึ่งจะได้มายื่นวีซ่า น้องบาสมีผลสอบไอเอล มีหลักฐานการทำงานครบ มีประวัติการทำงานชัดเจน เคยไปยุโรปมาก่อน ดังนั้นจึงทำให้การยื่นวีซ่านักเรียนไปเรียนออสเตรเลีย ผ่านไปอย่างง่ายดาย ไม่โดนสัมภาษณ์ใดๆ ขอแสดงความยินดีกับน้องบาสด้วยนะครับ