น้องจีอยู่ออสเตรเลียมาตั้งแต่ปี 2016 โดยเริ่มต้นมากับเรา Charis Study Abroad เริ่มเรียนจาก ภาษาอังกฤษ และ ลงมาเป็น package วิชาชีพ ยาว จนเรียนจบ กลางปี 2020 เรียกว่าได้วีซ่ายาวมาตั้งแต่แรกเริ่มเลย และ วีซ่าหมด น้องจีก็ยังอยู่กับเรา ต้องการให้เราต่อวีซ่าให้ยาวออกไปอีก รอบนี้จะขออยู่ต่ออีก 4 ปี โดยการยื่นต่อวีซ่าครั้งนี้ สำหรับเคสน้องจี ถือว่ารอนานพอสมควร อาจจะเป็นเพราะติดช่วงโควิด ที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกวีซ่า ทำงานน้อยลงด้วย ในส่วนของเอกสาร น้องจี ไม่ต้องใช้เอกสารใหม่ๆ ใดๆเลย เพราะเอกสารเดิม เรามีครบถ้วนอยู่แล้ว
ในการต่อวีซ่าหลักฐานการเงินก็ไม่ต้องใช้ เพราะ ในกระบวนการยื่นต่อวีซ่า โรงเรียนที่เลือกเรียน อยู่ในเลเวล 2 ซึ่งไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินในการยื่นวีซ่า
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องจีด้วย ที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานและจะอยู่ต่อไปอีก 4 ปีด้วยกัน ครับ
______________________________________
www.facebook.com/CharisStudyAbroad
Tel: 088-251-5665 พี่เอ็ดดี้
Line ID: 0882515665
______________________________________
หรือจะแวะเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ที่ เชียงใหม่ ก็ได้เช่นเดียวกัน