น้องไบเตย ยื่นต่อวีซ่าในประเทศนิวซีแลนด์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ครั้งแรก ยื่นมาจากไทย มาเรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์ และวีซ่าหมด ยื่นต่อวีซ่าครั้งที่ 2 และ วีซ่าหมดอีกรอบ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว (ค่ายื่นต่อวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ถูกมาก ถูกกว่าออสเตรเลีย เกือบ 3 เท่า) ประเทศนิวซีแลนด์ดีอย่างตรงที่ เราลงเรียนอะไร เราจะได้วีซ่ายาวเท่านั้น ต่อจากนี้ถ้าอยากเรียนต่อวิชาชีพ ถ้าทุกอย่างผ่านเกณฑ์ ก็เข้าเรียนวิชาชีพได้ตามที่ต้องการเลย วีซ่าน้องเตย ยื่นไปสัปดาห์ที่แล้ว วันนี้ผ่านแล้ว สถานทูตนิวซีแลนด์ก็ทำงานเร็วตามเคย ถ้าเราต่อในประเทศของเขา ขอแสดงความยินดีด้วยครับ น้องเตย