โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์

New Zealand เป็นประเทศที่เหมาะแก่การศึกษาอย่างมาก ด้วยสภาพอากาศและแวดล้อมที่ดีมาก เงียบสงบ ผู้คนเป็นมิตร จึงทำให้นักเรียนไทย เลือกที่จะมาเรียนที่ประเทศนี้เยอะมาก โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ด้วยเพราะที่นี่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก คนไทยน้อย เหมาะแก่การพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างมาก นอกเหนือจากนี้ ยังมีหลักสูตรวิชาชีพ และ ปริญญาให้เลือกเรียนต่อในระดับสูงอีกมากมาย