น้องรุ่งทิพย์ เป็นนักศึกษาปี 1 คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย แต่ไม่อยากเรียนต่อ และ ไม่ชอบในสาขาที่ตนเองเรียน เลยอยากออกไปหาประสบการณ์ที่ออสเตรเลียด้วยการลงเรียน ภาษาอังกฤษก่อน และ เดี่ยวก็จะต่อเป็นเรียนวิชาชีพ ต่อไปในอนาคต ในสาขาที่ตนเองสนใจ จริงๆ เคส นักเรียนต้องการเปลี่ยนสายไม่ได้ง่าย แต่เคสนี้ง่าย เพราะว่า ก็ไม่ได้มีการสัมภาษณ์ใดๆ ไม่ได้มีการขอดูเอกสารการเงินใดๆ หรือ ขอเอกสารอื่นๆ เพิ่ม และ วีซ่าก็ผ่านอย่างง่าย โรงเรียนที่น้องเลือกเรียนก็เป็นโรงเรียนราคาถูกมาก และ เป็นโรงเรียน เลเวล 2 ด้วย สิ่งที่อาจจะช่วยน้องได้ คือเหตุผล ในการเลือกเรียน ในการอยากเปลี่ยนสาย เพราะอะไร สิ่งเหล่านี้ก็มาจากการได้คุยกับนักเรียนเยอะๆ สัมภาษณ์เยอะๆ ก็จะช่วยได้ในการเล่าเรื่องที่มาจากนักเรียนจริงๆ ตอนนี้ น้องรุ่งทิพย์อยู่ที่ออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว