เคสนี้ ของน้องขิม เป็นการยื่นต่อวีซ่าในออสเตรเลียเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ขิมเริ่มต้นจากการมาเรียนภาษาอังกฤษที่เมลเบิร์นเมื่อปี 2017 และ ต่อวีซ่าครั้งที่ 2 จนกระทั่งวีซ่าหมด ต้นปี 2020 และทำการต่อวีซ่าเพื่อลงเรียนวิชาชีพระยะยาวตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2020 ในความเป็นจริงแล้ววีซ่าควรจะออกอย่างนานสุดก็ไม่เกิน 3-4 เดือน ในช่วงสถานการณ์โควิด แต่บังเอิญว่า น้องขิมอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทำให้ต้องไปตรวจหลายรอบๆ ต่อหลายรอบ ล่าสุดสถานทูตก็ให้ไปตรวจเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จนกระทั่งผลตรวจทุกอย่าง เรี ยบร้อยไปด้วยดี วีซ่าก็ออกจนได้วันนี้ ถึงแม้จะรอนาน แต่สถานทูตก็ไม่ได้ทิิ้งเราไปไหน เขาก็ออกวีซ่าให้ ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นปรกติ

______________________________________
www.facebook.com/CharisStudyAbroad
Tel: 088-251-5665 พี่เอ็ดดี้
Line ID: 0882515665
______________________________________
หรือจะแวะเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ที่ เชียงใหม่ ก็ได้เช่นเดียวกัน