น้องเล็ก ปิติพงษ์ เลือกที่จะไปเรียนภาษา ที่เมืองบริสเบน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยที่วันเริ่มเรียนคือ ต้นปีหน้า 2022 พอเลือกเรียน 1 ปี วีซ่าจะได้ประมาณ 14 เดือนโดยประมาณ วีซ่าก็จะไปหมดอีกที ตอนเดือน พฤษภาคม 2023 จริงๆ น้องเล็กเรียนจบปริญญาตรีในไทยมาก่อนแล้ว และเคยเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ประเทศอังกฤษมาเป็นระยะเวลา ประมาณ 8 เดือนก่อนที่จะกลับมาไทย แล้วก็มีช่วงสถานการณ์โควิดในปี 2020 พอดี ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียได้ เป้าหมายสูงสุดในการไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียของน้องเล็กคือ อยากไปเรียนทำอาหาร เพราะมีพื้นฐานด้านนี้โดยตรงจากการเรียนจบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องมา เพียงแต่ว่า การจะกระโดดไปเรียนวิชาชีพการทำอาหารที่ออสเตรเลียเลยตรงๆ โดยที่ ผลคะแนนภาษามันยังไม่ผ่านเกณฑ์ มันจะไม่สามารถเรียนได้เลย (ผลคะแนน เช่น มีคะแนนผลสอบไอเอล เทียบเท่าหรือมากกว่า 5.5 คะแนนขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าเรียนวิชาชีพได้เลย) ในเมื่อคะแนนไม่ถึง หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนสักพัก เพื่อปรับพื้นฐาน แล้วถ้าภาษาดีแล้ว และเรียนจบในระดับที่เรียกว่า Upper Intermediate Level ขึ้นไป ก็จะสามารถใช้ใบผ่านตัวนี้ เข้าเรียนวิชาชีพได้ทันทีเช่นเดียวกัน