นิวซีแลนด์ ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ 60 ล้านปีก่อน ห่างจากการกำเนิดประเทศต่างๆในโลกดั้งเดิมเมื่อกว่า 200 ล้านปีก่อน ดินแดนของนิวซีแลนด์และทวีปอื่นๆของโลกได้รวมตัวกันเป็นแผ่นดินใหญ่ในชื่อ กอนด์วานา ก่อนที่เมื่อ 83 ล้านปีก่อน ได้แยกตัวออกจากกันเป็นทวีปต่าง ๆ ในส่วนของนิวซีแลนด์ได้แยกตัวออกมาเป็นผืนแผ่นดินที่เป็นทวีปที่เรียกว่า ซีแลนเดีย มีขนาดเท่าประเทศอินเดียในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อ 60 ล้านปีก่อน ซีแลนเดียได้จมลงใต้ทะเลเช่นเดียวกับทวีปแอตแลนติส จนกระทั่งเมื่อ 24 ล้านปีก่อน เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเปลือกโลกใต้พิภพผลักดันให้แผ่นดินค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างช้า ๆจนเป็นประเทศนิวซีแลนด์อย่างในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ภาพถ่ายจากดาวเทียมเผยให้เห็นส่วนของซีแลนเดียที่จมลงใต้ทะเลลึกกว่า 5,000 ฟุต แต่ยังมีความเชื่อว่าซีแลนเดียไม่ได้จมน้ำทั้งหมด เพราะมีหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า บางส่วนของซีแลนเดียไม่ได้จมน้ำทั้งหมดและในปัจจุบันนิวซีแลนด์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น

ปัจจุบัน นิวซีแลนด์อยู่ห่างจากออสเตรเลียทางตอนใต้ราว 1,000 ไมล์ แต่ทว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีความแตกต่างจากออสเตรเลียโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เกิดจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เดินทางมาสู่นิวซีแลนด์ ตั้งแต่ครั้งยังเป็นทวีปซีแลนเดีย จนกระทั่งเมื่อราว 700 ปีก่อน มนุษย์กลุ่มแรกก็เดินทางมาถึงนิวซีแลนด์คือชาวชาวมาวรี อันเป็นชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ในปัจจุบัน

ประเทศนิวซีแลนด์มีลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น เนื่องจากรับอิทธิพลของลมประจำ คือ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ที่นำความชื้นจากทะเลเข้ามาทำให้ฝนตกอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะใต้ ซึ่งเป็นด้านที่รับลม

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ธันวาคม– กุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก – ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก – กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ – เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ – เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก – เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่ Mt.Cook

นิวซีแลนด์ (อังกฤษ: New Zealand; มาวรี: Aotearoa หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” หรือ Niu Tirenio ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ – นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา

พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศเขตอบอุ่น และภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติ เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เน้นการค้าโดยมีฐานจากการเกษตร ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปนิยมการเดินทางเดินทางและสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายนอกเป็นกิจกรรมที่นิยมกันโดยเฉพาะกีฬาต่าง ๆ คือ รักบี้ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติ คริกเกต และ เนตบอล รวมถึง กีฬาเอกซ์ตรีมสปอร์ตและการเดินไกล

 

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล – https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C

 

เอกสารในการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ มีดังต่อไปนี้

1. Passport ตัวจริง ทั้งเก่าและใหม่

2. หน้าที่มีการเดินทางเข้าออกประเทศ รวมถึงหน้าวีซ่าประเทศอื่น ๆ ที่เคยขอมาในอดีต

3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ

4. เอกสารประกอบการทำงาน และ เอกสารประกอบการเรียน (ถ้ายังเป็นนักเรียนอยู่)

5. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลัง ขาว (ถ่ายจากล้องมือถือได้)

6. หลักฐานที่บ่งบอกถึงสถานะทางการเงินเช่น Bank Statements, Bank Letter ของคนที่จะเดินทาง หรือ ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ เช่น พ่อ แม่

7. ถ้าลงเรียนเกิน 24 เดือน และมีอายุมากกว่า 17 ปีขึ้นไป จำเป็นจะต้องมี Police Certifiates หรือที่เรียกว่า Police Check

8. เอกสารที่บ่งบอกถึงการไปเรียนอย่างแท้จริง ของตัวนักเรียนเอง เหตุผลถึงการเลือกไปเรียนนิวซีแลนด์

9. ประกันสุขภาพการเดินทาง วีซ่านักเรียน ครอบคลุมทั้งหมด

10. หลักฐานที่แสดงถึงการจ่ายเงินครบถ้วน

 

นอกเหนือจากนี้ วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ จะต้องไปตรวจสุขภาพก่อน ซึ่งมีอยู่ 2 อย่างที่จะต้องตรวจคือ

1. Chest X-Ray (ถ้าเรียนที่นิวซีแลนด์มากกว่า 6 เดือน หรือ 12 เดือนขึ้นไป) จำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพปอด (แต่ถ้าลงเรียนน้อยกว่า 6 เดือน) ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพปอด

2. Medical Examination (ถ้าเรียนมากกว่า 12 เดือน) จำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพ Medical Examination (แต่ถ้าลงเรียนน้อยกว่า 12 เดือน) ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ Medical Examination

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ มีดังต่อไปนี้

1. Passport ตัวจริง ทั้งเก่าและใหม่

2. หน้าที่มีการเดินทางเข้าออกประเทศ รวมถึงหน้าวีซ่าประเทศอื่น ๆ ที่เคยขอมาในอดีต

3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ

4. เอกสารประกอบการทำงาน และ เอกสารประกอบการเรียน (ถ้ายังเป็นนักเรียนอยู่)

5. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลัง ขาว (ถ่ายจากล้องมือถือได้)

6. หลักฐานที่บ่งบอกถึงสถานะทางการเงินเช่น Bank Statements, Bank Letter ของคนที่จะเดินทาง (แนะนำว่าต้องเป็นคนเดินทางเท่านั้น)

7. แผนการเดินทางท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์ทั้งหมด ใบจองตั๋วที่พัก โรงแรม เครื่องบิน เครื่องเล่นต่าง ๆ

8. ใบลางาน (ถ้าทำงานบริษัท)

9. ประกันสุขภาพการเดินทาง