น้องนิวกำลังเรียน ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering จาก ศิลปากร จะขึ้น ปี 4 แต่มีช่วงเวลาว่างอยู่ 6 เดือนกว่า เพราะติดอยู่ 1 ตัวที่ต้องรอเรียนให้จบ เลยใช้ช่วงเวลานี้ต้องการอยากไปเรียนภาษาเพิ่มที่ออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทำให้ การยื่นวีซ่า ก็เพียงพอมีเหตุผลในการยื่น และผ่านได้ง่าย แต่ทั้งนี้ก็ต้อง แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคน ในการไปเรียนด้วยเช่นกัน และ คณะที่เรียนว่ามันสอดคล้องกับการยื่นวีซ่านักเรียนได้มากน้อยแค่ไหน น้องนิวตอนนี้อยู่ออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
______________________________________
Charis Study Abroad บริการเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ
Line ID: @charisstudyabroad
Phone: 063-784-1074
______________________________________
หรือจะแวะเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ที่ เชียงใหม่ ก็ได้เช่นเดียวกัน
#วีซ่าท่องเที่ยว #เรียนต่างประเทศ #วีซ่าเรียนและทำงาน #ไปต่างประเทศ #TouristVisa #StudyAustralia #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อต่างประเทศ #CharisStudyAbroad #เรียนภาษาอังกฤษ #เรียนต่อนิวซีแลนด์ #เรียนวิชาชีพออสเตรเลีย #เรียนปริญญาออสเตรเลีย #เอเจนท์เรียนต่อ #รับทำวีซ่านักเรียน #เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ #วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ