Language Link International

โรงเรียน Language Link ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพิร์ท ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม ที่ตั้งของโรงเรียนทำเลยอดเยี่ยม เดินทางสะดวก มีแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมายรอบๆบริเวณนั้น โรงเรียนมีขนาดเล็ก ไม่ใหญ่จนเดินไป คนไทยน้อย ทำให้นักเรียนสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้แบบ 100% อาจารย์ เนื่องจากโรงเรียนไม่ใหญ่จนเกินไป ทำให้อาจารย์ให้ความสนใจเป็นรายบุคคลจากอาจารย์ที่เป็นมิตรและมีคุณสมบัติพร้อมกับบริการนักศึกษาที่เอาใจใส่และให้การสนับสนุนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียน โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ ห้องครัว และ ห้องนั่งเล่น ไว้คอยบริการนักเรียน มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ เวลานักเรียนต้องทำงานส่งอาจารย์

ที่อยู่โรงเรียนปัจจุบัน

รวมรูปภาพ Language Link International

 

.