แนะนำวิธีการสมัคร USI สำหรับนักเรียนในออสเตรเลีย

 

นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนในประเทศออสเตรเลีย หลายคน อาจจะไม่ทราบว่า ทุกคนจำเป็นต้องมีหมายเลข USI เป็นของตนเอง USI ย่อมาจาก Unique Student Identifier เป็นหมายเลขประจำตัวของนักเรียนนั้นๆ เพื่อที่ว่าถ้าเราเรียนจบจากสถาบันใดก็แล้วแต่ในออสเตรเลีย เราก็จะได้รับ ใบประกาศหรือผลการเรียนของเรา แต่ถ้าเราไม่มี USI เราจะไม่ได้รับผลการเรียนของเราเด็ดขาด สำหรับหมายเลข USI ใช้สำหรับคนที่ต้องเข้ามาเรียนในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น แต่ถ้ามาประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ได้ลงเรียน ไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขนี้ 

สำหรับบางโรงเรียน จะมีเจ้าหน้าที่สมัครให้นักเรียนเลย บางโรงเรียนไม่ยอมสมัครให้ ก็จะเป็นหน้าที่ของนักเรียนเองที่ต้องมาสมัคร และ นำหมายเลขนี้แจ้งต่อโรงเรียนของตนเอง ดังนั้น เรามีขั้นตอนต่าง ๆ ในการสมัครมาแนะนำกัน 

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7-1

ขั้นตอนที่ 7-2

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 11