มีเคสตกค้าง ที่ยังไม่ได้ลงเมื่อเดือนธันวาคม คือ เคสของน้องมะนาว ที่ยื่นวีซ่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เคสของมะนาว เป็นเคสที่กำลังจะเรียนจบปริญญาตรี ในเดือนธันวาคมพอดี อยากจะยื่นวีซ่าเพื่อไปเรียนภาษาเพิ่มก่อนที่ออสเตรเลียเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อจะได้มีความรู้ด้านภาษาที่แน่นขึ้น เพราะสาขาที่เรียนจบมาก็จำเป็นต้องใช้ภาษาในการทำงานอย่างมาก เคสแบบนี้ยื่นวีซ่าผ่านง่ายมาก เพราะมันไม่มีช่องว่างระหว่างเรียน มันต่อเนื่อง และมีเหตุผลให้ยื่นวีซ่าไปเรียนเพราะอะไร เพื่ออะไร เวลาเรามาเล่าเรื่อง มันฟังดูง่าย สมเหตุผล ดังนั้น วีซ่าจึงมักไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
น้องๆคนไหน ที่กำลังจะเรียนจบ วางแผนว่าใกล้จะจบแล้ว อยากไปเรียนภาษาต่อที่ออสเตรเลีย ก็ควรเตรียมเรื่องดำเนินการเลย ตั้งแต่ก่อนเรียนจบก็จะดีที่สุด ทุกอย่างมันต่อเนื่องไม่ต้องรอนาน พอเรียนจบ ปตรี ก็เดินทางต่อไปเรียนที่ออสเตรเลียได้เลยครับผม