สอนการสมัคร Tax File Number

สอนการสมัคร Tax File Number

แนะนำการสมัครหมายเลข Tax File Number (ออสเตรเลีย) สำหรับวีซ่านักเรียน ในประเทศออสเตรเลียนั้น

สอนการสมัครหมายเลข USI

สอนการสมัครหมายเลข USI

แนะนำวิธีการสมัคร USI สำหรับนักเรียนในออสเตรเลีย นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนในประเทศออสเตรเลีย