โรงเรียน ANC ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของเมลเบิร์น มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ในการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ การเดินทางมาโรงเรียนสะดวก ด้วยรถไฟ เมลเบิร์นเป็นที่ไม่แออัด สภาพอากาศดีทั้งปี เหมาะกับการเรียน และหาประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำกับนักเรียน 

ที่อยู่โรงเรียนปัจจุบัน

Download ราคาเรียนล่าสุด

ANC COURSE FEE 2021

รวมรูปภาพ ANC (เราได้ไปเยี่ยมโรงเรียน)

 

.