กลับมาอัพเดทข้อมูลข่าวสารกันอีกแล้ว ช่วงนี้เราไม่ได้หายไปไหน เรายังยื่นวีซ่านักเรียนกันอยู่เรื่อยๆ ทั้งในออสเตรเลีย นอกออสเตรเลีย และ ในนิวซีแลนด์ เพียงแต่เวลานี้ ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าใช้เวลานานกว่าปรกติ เพราะวันเริ่มเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ตอนนี้ เลื่อนไปเป็นต้นปี 2022 เป็นที่เรียบร้อย สถานทูตก็คงไม่รีบร้อนจะออกวีซ่ากันช่วงนี้ เพราะต้องรอให้ประเทศเปิดก่อนจึงจะเดินทางได้ แต่ก็ยังยื่นวีซ่ากันเรื่อยๆ ครับช่วงนี้ สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนจบใหม่ ปีนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้
สำหรับข่าวนี้ เป็นข่าวการยื่นวีซ่าต่อวีซ่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับน้องอเลนทร์ เดิมทีถือวีซ่านักเรียนอยู่ เรียนภาษา และวีซ่าหมด อยากจะพักจากการเรียนสักพัก เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวให้ได้เวลายาวอีกหน่อย จากนั้นค่อยวางแผนที่จะเรียนต่อไป วีซ่าท่องเที่ยวนี้ได้ยาวถึง 6 เดือน คืออยู่ได้ยาวในประเทศ 6 เดือนเต็ม ก็พอมีเวลาให้ได้เตรียมตัวเพื่อจะลงคอร์สต่อไปได้ ครับ