น้อง Phinsuda จากเชียงราย

น้อง Phinsuda จากเชียงราย

น้อง Phinsuda เรียนจบ ปวช. ด้านอาหารและโภชนาการจากเชียงรายปีนี้ ยื่นวีซ่าเพื่อลงเรียนภาษา 1 ปี ที่ Australia