น้องอ้น ยื่นต่อวีซ่า NZ

น้องอ้น ยื่นต่อวีซ่า NZ

น้องอ้นนักเรียนของเรา ตัดสินใจยื่นต่อวีซ่า โดยการยื่นเปลี่ยนจากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศนิวซีแลนด์

Pritsana ยื่นต่อวีซ่าเป็น TR Visa

Pritsana ยื่นต่อวีซ่าเป็น TR Visa

น้อง Pritsana นักเรียนนิวซีแลนด์ของเรา ยื่นต่อวีซ่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อยืดระยะเวลารอใบตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย

Anongrat วีซ่าท่องเที่ยว NZ

Anongrat วีซ่าท่องเที่ยว NZ

Anongrat เรียนภาษาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์อยู่ก่อนแล้ว หลังเรียนจบคอร์ส ตัดสินใจยื่นต่อวีซ่าท่องเที่ยว