น้อง Esther Student>TR NZ

น้อง Esther Student>TR NZ

น้อง Esther นักเรียนนิวซีแลน์ของเรา
ตัดสินใจยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ต่อหลังจากวีซ่านักเรียนหมด