น้อง Surapat ยื่นต่อวีซ่า

น้อง Surapat ยื่นต่อวีซ่า

น้อง Surapat ติดต่อมาให้ทาง Charis ยื่นต่อวีซ่ารอบที่สองให้ตามเดิม Surapat เป็นนักเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่แล้ว

น้องสิงโตยื่นต่อวีซ่า

น้องสิงโตยื่นต่อวีซ่า

น้องสิงโต ยื่นต่อวีซ่าเพื่อเรียนวิชาชีพด้านการจัดการ วีซ่าผ่านทันทีที่ยื่น ได้วีซ่ายาวถึงปี 2028 นานมากๆ