แก้เคส วีซ่าท่องเที่ยวรอบ 2

แก้เคส วีซ่าท่องเที่ยวรอบ 2

เคสนี้เคยยื่นวีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่วีซ่าไม่ผ่าน ครั้งนี้เลยลองยื่นใหม่อีกครั้ง วีซ่าผ่านฉลุย ได้วีซ่า 1 ปี