น้องโจ จากกรุงเทพ

น้องโจ จากกรุงเทพ

น้องโจ จบวิทยาลัยช่างศิลป อยากเรียน Screen and Media แต่ภาษาไม่ถึงเกณฑ์ เลือกลงเรียนภาษาเพิ่มเติม 1 ปี

น้องบังอร ไป New Zealand

น้องบังอร ไป New Zealand

แวะมาส่ง เอาเอกสารให้น้องบังอรที่เชียงราย พร้อมออกเดินทางไปเรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์