เคสเปลี่ยนวีซ่า TR > นักเรียน+ติดตาม

เคสเปลี่ยนวีซ่า TR > นักเรียน+ติดตาม

สองสามีภรรยา เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน+ติดตาม ระหว่างเปลี่ยนวีซ่าทั้งสองคนอยู่ในออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อย