รวมเคสเปลี่ยนวีซ่า TR>Student

รวมเคสเปลี่ยนวีซ่า TR>Student

รวมเคสเปลี่ยนวีซ่า จากท่องเที่ยวเป็นนักเรียน ทุกคนจะอยู่ในออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยระหว่างเปลี่ยนวีซ่า