น้องไนซ์ จะออกเดินทางไปเมลเบิร์น

น้องไนซ์ จะออกเดินทางไปเมลเบิร์น

น้องไนซ์ กำลังเรียน ปี 3 ในระดับมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากโควิด ทำให้ต้องเรียนออนไลน์ และรู้สึกว่า อยากไปเรียนภาษาเพิ่มที่ออสเตรเลย