โรงเรียน ILSC

โรงเรียน ILSC

ILSC Sydney เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีประสบการณ์การสอนมากว่า 27 ปี ปัจจุบันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนจาก

โอมต่อวีซ่าครั้งที่ 3

โอมต่อวีซ่าครั้งที่ 3

นี่เป็นการยื่นต่อวีซ่าครั้งที่ 3 แล้ว ครับของน้องโอม ครั้งแรกยื่นมาจากไทย เมื่อนานมาแล้วปี 2016 ได้วีซ่ายาวหลายปี