น้อง Ant ต่อวีซ่าในออสเตรเลียถึง 2025

น้อง Ant ต่อวีซ่าในออสเตรเลียถึง 2025

ใกล้จะสิ้นปี 2020 แล้ว ปีนี้น่าจะเป็นปีหนึ่ง ที่นักเรียนที่ต่อวีซ่าในออสเตรเลีย ได้โอกาสต่อวีซ่าและอยู่กันต่อได้อีกยาวๆ หลายๆปีเลย

น้องบีมยื่นต่อวีซ่า Melbourne

น้องบีมยื่นต่อวีซ่า Melbourne

น้องบีม ทำการยื่นต่อวีซ่าในออสเตรเลีย รอบนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว รอบแรกยื่นมาเรียนภาษาจากไทย รอบที่ 2 ยื่นต่อเรียนภาษาอีกรอบ