น้องนิดา ต่อวีซ่ายาวถึง 2025

น้องนิดา ต่อวีซ่ายาวถึง 2025

น้องนิดาเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักมาก ตั้งแต่เจอครั้งแรกในปี 2016 เพราะมายื่นวีซ่ากับเรา และเลือกที่ลงเรียน ทั้ง ภาษา + วิชาชีพ