น้องเบลต่อวีซ่า@New Zealand

น้องเบลต่อวีซ่า@New Zealand

น้องเบล ไปเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปลายปี 2019 จนเรียนจบ วีซ่าหมด แต่ว่า ทางนิวซีแลนด์ต่ออายุวีซ่าให้ฟรี