น้องซาราห์ ต่อวีซ่า Sydney

น้องซาราห์ ต่อวีซ่า Sydney

ขอแสดงความยินดีกับน้องซาราห์ด้วยนะครับ ตอนนี้ต่อวีซ่าในประเทศออสเตรเลีย ผ่านแล้ว อยู่ยาวอีกเกือบ 4 ปีเลยทีเดียว