น้องแพร Paiwarin ผ่านแล้ว

น้องแพร Paiwarin ผ่านแล้ว

น้องแพร รอวีซ่ามาเกือบ 5 เดือนเช่นกัน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2020 ก่อนเกิดไวรัสโควิด ทำให้ต้องมีการเลื่อนเรียนออกไป

น้องฝ้าย รอวีซ่า 5 เดือน

น้องฝ้าย รอวีซ่า 5 เดือน

น้องฝ้าย เคยไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อหลายปีที่ผ่านมา และมีความต้องการอยากจะกลับไปเรียนอีกรอบ