น้องเจนต่อวีซ่าในออสเตรเลีย ผ่านแล้ว!

น้องเจนต่อวีซ่าในออสเตรเลีย ผ่านแล้ว!

น้องเจน เป็นนักเรียนของเรา ที่มีประวัติการเรียนดิเลิศในอดีตคือเป็นนักเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เป็นแม่ค้าตลาดก็ไปเที่ยวออสเตรเลียได้

เป็นแม่ค้าตลาดก็ไปเที่ยวออสเตรเลียได้

ครั้งนี้ ต้องขอเล่าเรื่องราวแบบนี้มากๆ ขออนุญาตน้องมิ้นท์และน้องน้ำหวานด้วย ที่นำข่าวมาเล่าเช่นกัน น้องทั้งสองเป็นเพื่อนที่

น้องวิน ต่อวีซ่าในออสเตรเลียผ่านแล้ว

น้องวิน ต่อวีซ่าในออสเตรเลียผ่านแล้ว

น้องวิน ต่อวีซ่านักเรียนในออสเตรเลีย จาก เดิมเรียนภาษา เปลี่ยนเป็นเรียนวิชาชีพ วีซ่ายาวอีก 3 ปี น้องวินเป้นนักเรียนที่เริ่มแรก