น้องไผ่ประวัติดีมาก

น้องไผ่ประวัติดีมาก

น้องไผ่ ไม่เคยเดินทางไปประเทศออสเตรเลียมาก่อน ไม่เคยขอวีซ่าประเทศอื่นๆ แต่ก่อนยื่นวีซ่าเราเชื่อมั่น 100%

น้องหญิงวีซ่าผ่านแล้ว

น้องหญิงวีซ่าผ่านแล้ว

น้องหญิงเป็นเด็กที่น่ารักมาก เรียนจบ ม. 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงสุดในสาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว มีความฝันอยากไปเรียน