โรงเรียน SMEAG Philippines

โรงเรียน SMEAG Philippines

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า สมัครแล้วไปได้เลย!!! โรงเรียน SMEAG

โรงเรียน LCI Melbourne

โรงเรียน LCI Melbourne

LCI เป็นโรงเรียนเน้นสอนในการศึกษาระดับสูงหรือที่เรียกว่า Higher Education เป็นแค่ 1 ใน 2 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร

Asia Pacific International College

Asia Pacific International College

APIC Asia Pacific International College เน้นสอนแบบ Higher Education นั่นคือ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท