ต่อวีซ่านักเรียนและติดตาม

ต่อวีซ่านักเรียนและติดตาม

นักเรียนอยู่ในออสเตรเลีย อยู่มานาน 3 ปีแล้ว และต้องการต่อวีซ่าเพื่ออยู่เรียนอีก 3 ปี อีกทั้ง ไม่ได้เป็นการยื่นคนเดียวด้วย แถมมีพ่วง

วีซ่าผ่าน 4 คนรวด

วีซ่าผ่าน 4 คนรวด

นานๆ จะได้เห็นที ที่วีซ่าออกรวดเดียวพร้อมกัน 4 คนรวด ในระยะเวลาใกล้ๆ กัน ภายในไม่เกิน 5 นาที