ยินดีกับซาราห์ วีซ่าผ่าน

ยินดีกับซาราห์ วีซ่าผ่าน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีนักเรียนที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2 จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย เยอะมาก และไม่มีเคสไหนเลย

Access Language Centre

Access Language Centre

Access Language Centre ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันสอนภาษามาตรฐานดี มีชื่อเสียงมานานของเมือง Sydney Australia เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นเรียนภาษาจริงจัง