สอนการสมัครหมายเลข USI

สอนการสมัครหมายเลข USI

แนะนำวิธีการสมัคร USI สำหรับนักเรียนในออสเตรเลีย นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนในประเทศออสเตรเลีย