น้องเจได้ ไอเอล 5.5 แต่เลือกเรียนภาษา

น้องเจได้ ไอเอล 5.5 แต่เลือกเรียนภาษา

ส่งน้องเจเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย น้องเจวีซ่าผ่านมาตั้งแต่ปลายปีแล้ว แต่พึ่งจะเดินทางเนื่องจากติดงานรับปริญญา เป็นบัณฑิตใหม่

น้องดารา มารับเอกสารวีซ่าผ่านเกือบ 3 ปี

น้องดารา มารับเอกสารวีซ่าผ่านเกือบ 3 ปี

น้องดารา เข้ามารับเอกสารวีซ่าผ่านแบบยาว ๆ เกือบ 3 ปี ลงเรียนหลักสูตรวิชาชีพด้านการทำอาหาร เห็นดาราบอกว่าจะเริ่มต้นจาก Perth

น้องแจง มารับเอกสารวีซ่าผ่านที่ออฟฟิศ

น้องแจง มารับเอกสารวีซ่าผ่านที่ออฟฟิศ

ขอแสดงความยินดีกับน้องแจงด้วยนะครับ ที่วีซ่าผ่านแล้ว ตอนนี้เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียแล้วด้วย กว่าจะมาถึง