น้องกิฟท์ ประวัติดี ยื่นเรียนต่อ วีซ่าผ่าน

น้องกิฟท์ ประวัติดี ยื่นเรียนต่อ วีซ่าผ่าน

ขอแสดงความยินดีกับน้องกิฟท์ จริยาด้วยนะครับ นักเรียนเกียรตินิยม วีซ่าผ่านแล้วว ลุ้นกันสุดๆเลยเคสนี้ เนื่องจากรอบแรก