น้องเบียร์ วีซ่าผ่าน ตอนนี้อยู่ออสเตรเลีย

น้องเบียร์ วีซ่าผ่าน ตอนนี้อยู่ออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีกับน้อง เบียร์ ด้วยนะครับ วีซ่าผ่านแล้ว และตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วด้วย น้องเบียร์มาแบบแพคคู่