น้องนุ้ย วีซ่าผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1

น้องนุ้ย วีซ่าผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับน้องนุ้ย ด้วยนะค้าบบ เคสนี้ อาจจะเป็นเพราะ จังหวะชีวิต และเวลา ที่กำลังจะยื่นวีซ่าในขณะนั้น ตรงกับช่วง

น้องพิมพ์ มารับเอกสารวีซ่าผ่านที่ออฟฟิศ

น้องพิมพ์ มารับเอกสารวีซ่าผ่านที่ออฟฟิศ

ความยินดีกับน้องพิมพ์ด้วยนะครับ และอยากเป็นกำลังใจให้อีกหลายๆ คน ที่ไม่แน่ใจ จะยื่นวีซ่าดีไหม จะเรียนต่ออะไรดี เวลาไหนที่ควร