น้องแวว วีซ่าผ่านเร็วได้วีซ่ายาว 3 ปีกว่า

น้องแวว วีซ่าผ่านเร็วได้วีซ่ายาว 3 ปีกว่า

น้องแวว ก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่วีซ่าก็ผ่านเร็ว และได้วีซ่ายาว 3 ปีกว่า เช่นเดียวกัน ยินดีกับน้องแววด้วยที่ได้ตามเพื่อนๆไปติดๆ