-ข่าวประกาศ-
วันเสาร์ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสเข้าร่วมพบปะพูดคุย ร่วมรับประทานอาหาร และ อัพเดทข่าวสารต่างๆ เกียวกับ เรื่องราวของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดย New Zealand Embassy ซึ่งได้เชิญเอเจนท์ต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ส่งนักเรียนไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นิวซีแลนด์ภายใต้แนวคิดใหม่

New Experiences
New Ideas
New Adventures
New Zealand

เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจ อยากไปศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ จะได้รับนอกเหนือจากความรู้ที่ได้แล้ว ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเจอ ความคิดใหม่ๆ การผจญภัยที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อน ทั้งหมดเหล่านี้ น้องๆ จะได้มีโอกาสเจอที่ New Zealand