ส่งน้องมินไปเรียนภาษาต่อที่ Melbourne Australia
มาประกาศข่าว ในยามที่สถาณการณ์ตอนนี้ออสเตรเลียประกาศปิดประเทศชั่วคราว แต่น้องมินวีซ่าผ่านและเดินทางทันที ก่อนที่เขาจะประกาศปิด เมื่อไม่นานมานี้เอง ทำให้ตอนนี้อยู่ในออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อย น้องมินเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรียนในด้านการบิน และมีความประสงค์ต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพราะมีความสำคัญต่อการเรียนของตนเอง ซึ่งในกระบวนการยื่นวีซ่า ต้องยอมรับว่า ใช้เวลานานมากในการเตรียมเอกสาร เพราะติดขัดในเรื่องของเอกสารบางอย่าง แต่สุดท้ายถึงจะใช้เวลานาน วีซ่าก็ผ่านไปอย่างง่ายดาย ไม่มีการสัมภาษณ์ และ ไม่มีการขอเอสการใดๆ เพิ่มเติมเลย

ขอแสดงความยินดีกับน้องมินด้วยครับ ภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักมาก ที่น้องมินส่งมาให้