แนะนำการสมัครหมายเลข Tax File Number

(ออสเตรเลีย)

 

สำหรับวีซ่านักเรียน ในประเทศออสเตรเลียนั้น นักเรียนสามารถทำงาน Part-Time ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทีนี้เวลาไปทำงาน นายจ้างที่ทำถูกกฎหมาย จ่ายภาษีถูกต้อง จะต้องถามหาหมายเลข Tax File Number จากลูกจ้างของตนเองทุกคน เพื่อทำการหักภาษีได้ถูกต้อง ดังนั้นนักเรียนทุกคนควรจะต้องมีหมายเลข Tax File Number นี้ไว้กับตัวเอง เวลาเราไปสมัครงาน หรือ ทำงานในออสเตรเลีย จะต้องแจ้งหมายเลขนี้กับนายจ้าง 

ดังนั้น บทความนี้ นักเรียนหลายคนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี ที่จะต้องสร้างหมายเลข Tax File Number ขึ้นมา เราจะมาสอนกัน แต่ทั้งนี้ เวลาสร้างเสร็จ ไม่ใช่ว่าจะได้หมายเลขเลย ทางหน่วยงานเขาจะส่งหมายเลขนี้ไปทางไปรษณีย์ที่เราได้กรอกทีอยู่ไว้ ดังนั้นที่อยู่ต้องชัดเจน ไม่ผิดพลาด และรอ 2-3 สัปดาห์ หรือ ไม่เกิน 28 วันทำการ กว่าหน่วยงานจะส่งจดหมายมาให้ หมายเลข Tax File Number นี้เป็นความลับระหว่างนักเรียนกับนายจ้าง ห้ามให้คนอื่น เห็น หรือ นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ 

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9