วันนี้มีวีซ่านักเรียนผ่านออกมา 1 คน แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ เจ้าหน้าที่สถานทูตได้เพิ่มข้อความใหม่เข้าไป ให้นักเรียนทุกคน ได้ใส่ใจกับข้อความนี้ให้มากที่สุด เพราะเป็นข้อความเกี่ยวกับ ไวรัส COVID 19 เราต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัด ถ้าเข้าประเทศออสเตรเลียตอนนี้ ทุกคนต้องกักตัวเองอยู่แต่ภายในบ้านหรือในห้องของตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วันไม่มีข้อยกเว้นทั้งสิ้นนะครับ

ข้อดีคือ นักเรียนสามารถเลื่อนเรียนได้ แบบไม่มีปัญหา กรณีวีซ่าผ่านออกมาแล้ว

ขอแสดงความยินดี กับน้องที่ผ่านวีซ่าวันนี้ด้วยค้าบบบ