เมื่อลุงกับป้าอยากไปเที่ยวออสเตรเลีย ไปเยี่ยมหาหลาน และ ไม่ได้ทำงานเลย ยื่นวีซ่าได้ไหม ??? ได้ครับ ตราบใดที่มีเหตุผลชัดเจนในการขอวีซ่าท่องเที่ยวว่าจะไปทำไม ไปทำอะไร กลับมาเมื่อไหร่ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปอยู่ยาว สถานทูตเขาก็ให้ผ่านได้หมด

เคสนี้ ลุงกับป้า ไม่เคยไปเที่ยวออสเตรเลียมาก่อนเลย ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศก็แทบจะไม่มี ประวัติงานก็ไม่มีเช่นกัน ประวัติการเงินก็ไม่มี มีแต่ลูกสาวคอยสปอนเซอร์ให้ด้วยจำนวนเงินก็ไม่ได้มากอะไร แต่วีซ่าก็ผ่านได้ ด้วยการได้มายาวๆ ถึง 3 ปีเต็ม ซึ่งวัตถุประสงค์ของลุงกับป้า ก็อยากไปเที่ยวจริงๆ ไปเที่ยวด้วย เยี่ยมหาหลานด้วย ไม่ได้มีเจตนาจะขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทำสิ่งใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ ผิดกฎวีซ่า เขาก็ย่อมที่จะออกวีซ่าให้ผ่านได้ ถ้าดูจากเจตนาแล้ว ดังนั้น เคสนี้ ก็เป็นเรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟัง ว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรครบถ้วน เราก็สามารถขอวีซ่าได้เช่นกัน ถ้ามีเหตุผลเพียงพอ